Informatie over Erik de Jonge - natuurfotografie

Ongekende schoonheid, eindeloos ontdekken, diepe verwondering. Dat is wat de natuur ons biedt en wat ik er in zie en ervaar. Nooit weet je alles. Steeds wordt je verrast. Dagelijks mag ik dat ervaren dankzij mijn werk als boswachter bij Brabants Landschap. Al jong had ik de behoefte om de schoonheid van de natuur vast te leggen en zo ook iets van de verwondering daarover aan anderen over te dragen. Ik ben er van overtuigd dat het in beeld brengen hiervan een belangrijk middel is om draagvlak te verkrijgen voor het behoud en beheer van natuur.

Dankzij mijn werk in de natuur heb ik unieke mogelijkheden voor natuurfotografie. De kennis van het terrein en de wetenschap ‘hoe de hazen lopen’ zijn een belangrijke basis voor goede foto’s. Mijn werkgebied ‘de Brabantse Wal’ is sterk afwisselend. Van een uitgestrekt zoetwatermoeras met kreken en een groot meer tot een gortdroog stuifzandgebied, veel oude loofbossen en statige landgoederen. Die afwisseling zorgt voor een grote diversiteit aan soorten en landschappen waarin ik nog lang niet uit gefotografeerd ben! Een groot deel van mijn foto’s is daar dan ook gemaakt. Vaak worden mijn foto’s gebruikt door mijn werkgever Brabants Landschap: voor het kwartaalblad, allerlei publicaties, exposities en de site. Op die manier komen de foto’s het behoud van de (Brabantse) natuur ook weer ten goede. Mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het boek ‘Ontdek de Brabantse Wal’ door Willem de Weert of de foto expositie over vogeltrek in bezoekerscentrum ‘de Kraaienberg’ in Bergen op Zoom.

Op deze site kan ik slechts een impressie geven van mijn foto’s. Inmiddels heb ik een enorm archief opgebouwd met beelden in allerlei genres. Bent u geïnteresseerd in een bepaalde foto of wilt u meer zien? Neem vrijblijvend contact met me op. In overleg is alles mogelijk.

Voor alle foto's geldt copyright - Erik de Jonge.